Välkommen till Solstenens förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en enhet med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av. I och med att vi är en stor enhet med en mångfacetterad verksamhet kan vi förverkliga och utveckla forskning och organisationen på ett bra sätt.

Är du nyfiken på Kungsängsenheten? Klicka på länken och titta på filmen om vår verksamhet:

torsdag 25 januari 2018

Utforskande och upptäckande inne på Östra

Veckan har snart passerat och i början av veckan passade vi på att ta tillvara på snön som fallit över vår gård. Barnen fick med hjälp av lådor och muggar samla snö som vi sedan hällde över i vårt aktivitetsbord som vi har inne på avdelningen. När de hade samlat tillräckligt mycket snö rullade vi in bordet i skötrummet där barnen fick chans att känna och undersöka snön. Hur känns snön och vad händer om man kramar snön i händerna? 


"Den är kall, snöbollar..", "borta...?"

Efter att barnen hade fått utforska snön hämtade vi vattenfärg som barnen fick måla snön med. 

Vidare under veckan har barnen fått utforska och testa på lera. Barnen har fått använda sina händer och olika verktyg för att forma och skapa. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar