Välkommen till Solstenens förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en enhet med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av. I och med att vi är en stor enhet med en mångfacetterad verksamhet kan vi förverkliga och utveckla forskning och organisationen på ett bra sätt.

Är du nyfiken på Kungsängsenheten? Klicka på länken och titta på filmen om vår verksamhet:

fredag 15 december 2017

Fortsatt intresse för "Petter" på Västra 1

                                   
Vi vill erbjuda barnen en inspirerande miljö där vi tar tillvara på deras intressen. Just nu är det sagan "Petter och hans fyra getter" som är i fokus. Efter att vi berättat och illustrerat boken på vårt adventsmys har barnen själva berättat och lekt den många gånger. Vi har därför valt att sätta upp boken i bilder på väggen och ordningställt i miljön. Där finns möjlighet för barnen att följa hela berättelsen i text och bild och samtala om dessa. I vår miljö finns också rekvisita som förstärker leken. I läroplan på sid 10 kan vi läsa att barnen ska få möjlighet att förmedla sina upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som t ex lek, bild och drama. Vi kommer även sätta upp tecken till bilderna då barnen ofta använder tecken som stöd till berättelsen och vi vill fortsätta fånga deras intresse för skriftspråk och symboler.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar