Välkommen till Solstenens förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en enhet med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av. I och med att vi är en stor enhet med en mångfacetterad verksamhet kan vi förverkliga och utveckla forskning och organisationen på ett bra sätt.

Är du nyfiken på Kungsängsenheten? Klicka på länken och titta på filmen om vår verksamhet:

fredag 10 november 2017

Västra 2 undersöker och upptäcker växter.

På vårt bord i det stora rummet har vi just nu många olika växter och planteringar. Vi bygger upp en miljö där barnen kan utforska och få nya upplevelser. Det estetiska i allt det gröna blir vackert för ögat. Att kunna se de blommande växterna, de tjocka bladen och rötterna bilda en helhet och blir på så sätt  en plats för allt det vackra.
Vi ser det kompetenta barnet, som klarar av att varsamt undersöka och vi har en tilltro till att alla barn klarar av det. Enligt läroplanen ska varje barns utveckling och lärande ske i samspel med omgivningen. Detta innebär att vi ser alla individer på förskolan, både stora och små, och att vi tillsammans med vår miljö knyter an och skapar nya relationer.


Vi ser att en tydlig introduktion av nya saker och nytt material gör att barnen upptäcker varsamt och visar empati. Att få känna, lukta och titta nära, att med alla sina sinnen få ta in något nytt för att lära.  

 

 Tillsammans undersöker vi vad som finns i jorden. Några barn trodde att det var "ett Skelett".Blommorna behöver vatten och att vattna lagom är något som inte är lätt. Både vid våra måltider, när vi serveraar oss mjölk och vatten, och för att vattna blommorna använder vi oss av att hälla ur kannor.
Vi låter barnen upptäcka och styra vår väg framåt. En gång när inte kannan fanns framme så hittade ett barn en handväska. Jaa den går också att fylla med vatten,dock lite svårt att vattna med 😊 Så nu har vårt vatten också flyttat in i stora rummet.
   
Arbetslaget uppgift är inte att stå utanför lärandet och iaktta det som pågår utan att gå in i och vara närvarande, delaktig och hela tiden fylla på med nya utmaningar......
Trevlig helg

1 kommentar:

  1. Så roligt att kunna följa era aktiviteter och ert engagemang här! och kul att se att det fortsätter att grönska inne på Västra 2!

    SvaraRadera