Välkommen till Solstenens förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en enhet med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av. I och med att vi är en stor enhet med en mångfacetterad verksamhet kan vi förverkliga och utveckla forskning och organisationen på ett bra sätt.

Är du nyfiken på Kungsängsenheten? Klicka på länken och titta på filmen om vår verksamhet:

fredag 10 november 2017

Västra 1 tittar NÄRA

Den här veckan har vi tittat NÄRA...
När vi gick till skogen fick barnen i uppdrag att samla naturmaterial i hinkar som vi sedan sorterade efter färg och form. Sedan använde vi förstoringsglas, speglar och vår I-pad som vi balanserade på två burkar så vi kunde studera vårt naturmaterial nära. Barnen provade för att hitta kameralinsen och sen la under olika material för att titta nära och fota. Barnen blev väldigt fascinerade och ville prova mycket. Det här kommer vi göra flera gånger. 
Vi har också fortsatt att dra ut bilder till vår tankekarta som vi arbetar med utifrån vår nyfikenhetsfråga, "Vad har vi vatten till?" Barnen har format vår tankekarta och vi har samtalat kring vikten av vi har vatten och vad vi använder det till. Spännande resonemang där barnen får öva i att förklara och argumentera om bilderna. Tänk om vi inte hade vatten...hur gör vi då? 
I vår läroplan på sid 7 står det att förskolan ska lägga stor vikt vid miljö­ och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhåll­ningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid. 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar