Välkommen till Solstenens förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en enhet med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av. I och med att vi är en stor enhet med en mångfacetterad verksamhet kan vi förverkliga och utveckla forskning och organisationen på ett bra sätt.

Är du nyfiken på Kungsängsenheten? Klicka på länken och titta på filmen om vår verksamhet:

onsdag 18 oktober 2017

Språkträning

Under förmiddagens läsaktivitet läste vi en flanosaga tillsammans. Barnen fick träna på att benämna  babblarnas namn och babblarnas saker, de fick lyssna, härma och upprepa ord flera gånger. Enligt läroplanen strävar vi efter att barnen utvecklar sitt ordförråd samt sin förmåga att lyssna. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar