Välkommen till Solstenens förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en enhet med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av. I och med att vi är en stor enhet med en mångfacetterad verksamhet kan vi förverkliga och utveckla forskning och organisationen på ett bra sätt.

Är du nyfiken på Kungsängsenheten? Klicka på länken och titta på filmen om vår verksamhet:

måndag 2 oktober 2017

På väg till barnens skog....

För en vecka sen var vi på utflykt med barnen födda -13 på Norra. Vi åkte till Ljurafältet och lade vår röst till vilket klätterträd som ska planteras i Barnens skog. Nu har vi fått resultatet av röstningen...
Det blev två gula kastanjer som blev vinnarna och vårt träd som vi valde, Hängavenbok, kommer det också planteras ett träd av. Nästa gång vi ses på Barnens skog kommer vi att få vara delaktiga i var träden ska stå och vi kommer få gestalta träd tillsammans.
Så här presenterar konstnären Camilla Carlsson som leder projektet den workshopen...


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar