Välkommen till Solstenens förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en enhet med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av. I och med att vi är en stor enhet med en mångfacetterad verksamhet kan vi förverkliga och utveckla forskning och organisationen på ett bra sätt.

Är du nyfiken på Kungsängsenheten? Klicka på länken och titta på filmen om vår verksamhet:

tisdag 10 oktober 2017

Kompisregler

På föräldramötet så pratade vi om att barnen tillsammans har gjort Kompisregler där de kommit fram till hur de vill att vi ska vara mot varandra. De sitter uppe på väggen inne på Norra 2.
Vi har också diskuterat fram legoregler...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar