Välkommen till Solstenens förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en enhet med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av. I och med att vi är en stor enhet med en mångfacetterad verksamhet kan vi förverkliga och utveckla forskning och organisationen på ett bra sätt.

Är du nyfiken på Kungsängsenheten? Klicka på länken och titta på filmen om vår verksamhet:

fredag 29 september 2017

Västras 1 föräldramöte

I onsdags var vårt årliga föräldramöte som vi pedagoger vill tacka alla deltagande för. För er som dessvärre inte hade möjlighet att komma så tänkte vi delge lite av det vi tog upp.
Vi berättade om vår läroplan, likabehandlingsplan och vårt tema.
Vårt tema för året är Framtidstro, där vi på Västra valt att jobba med vatten. Och på tal om det efterlyser vi  några sommarbilder vi gärna önskar att era barn tar med sig.

Vi berättade om hur vi på V1 lägger upp våra veckor vad gäller att dela in barnen i mindre grupper.
Vi hade en önskan om att era barn nu använder överdragsbyxor ute för att minska smuts inomhus.
En vädjan om att kolla torkskåpet varje dag för att se om något är ert barns kläder och minska "klädberget"
Om vi upptäcker att det saknas några extrakläder i barnens lådor, sätter vi en liten lapp på skåpet om att det är dags att fylla på i lådan. Lappen kan ni gärna hänga på röda tavlan vid grinden, när ni fyllt på .
Vi berättade hur vi på förskolan stödjer barnen i att vara rädda om vårt material och hur vi värnar om vår miljö.
Vi berättade också om hur vi stödjer barnen i att ta ansvar för sina kläder i tamburen.

Till sist "utsatte" vi föräldrarna för det vi utsätter barnen för i vår verksamhet. Stationsvis fick föräldrarna pröva att blanda färgat vatten i rännor, kreativiteten i form av "pyssel" och att titta "nära" med hjälp av ett mikroskop. Minsta smårsår kan se alldeles gigantiskt ut!!!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar