Välkommen till Solstenens förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en enhet med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av. I och med att vi är en stor enhet med en mångfacetterad verksamhet kan vi förverkliga och utveckla forskning och organisationen på ett bra sätt.

Är du nyfiken på Kungsängsenheten? Klicka på länken och titta på filmen om vår verksamhet:

fredag 15 september 2017

Välkommen Lena.

Vi vill välkomna Lena Eriksson från Domaringens förskola. Lena läser sin femte termin på förskollärarprogrammet (distans) och ska göra sin VFU (verksamhetsförlagdutbilldning) här hos oss på västra 2 under sex veckor (v. 38-43). Det innebär att Helene får möjlighet att utföra sin VFU på Domaringens förskola. Det sker alltså ett byte mellan arbetsplatserna under denna tid. Vi på västra hoppas på ett lärorikt utbyte.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar