Välkommen till Solstenens förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en enhet med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av. I och med att vi är en stor enhet med en mångfacetterad verksamhet kan vi förverkliga och utveckla forskning och organisationen på ett bra sätt.

Är du nyfiken på Kungsängsenheten? Klicka på länken och titta på filmen om vår verksamhet:

fredag 22 september 2017

Vågor på Västra 1

Denna vecka har vågor varit i fokus på Västra 1. Barnen arbetar med ett dimensionellt skapande av en havsvåg i armeringsjärn. Allt från pärlor, plastband, tapet och tyg klär vågens mönster. Inspiration får vi från vågbilder som barnen tittat och samtalat om. Här är en av våra inspirationsbilder och barnens tankar.


Barnen inspireras också av vågor i sin lek. Vi projicerar vågskvalp i bild och ljud på vår kub där barnen åker båt och seglar iväg i fantasins värld. Det är både med förundran och fascination som barnen följer vågens rörelser på kuben och dansar till vågorna. 
 


"utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,"
Mål från Läroplan för förskolan , reviderad 2016 sid 10

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar