Välkommen till Solstenens förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en enhet med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av. I och med att vi är en stor enhet med en mångfacetterad verksamhet kan vi förverkliga och utveckla forskning och organisationen på ett bra sätt.

Är du nyfiken på Kungsängsenheten? Klicka på länken och titta på filmen om vår verksamhet:

tisdag 19 september 2017

Inspirationsbord

Vad som intresserar barnen är viktigt för oss pedagoger. Att vara lyhörd och fånga det som barnen intresserar sig för är en del av vår vardag.
Vi har skapat ett inspirationsbord där vi tar fram saker som barnen haft i fokus och som de får möjlighet att reflektera över och ägna sig åt mer.
Idag var vi i parken med hela vår grupp. Barnen hittade svampar och vi såg intresse för det hos flera barn, så vi tog med svampar tillbaka till förskolan och la dem på bordet så fler kunde undersöka dem, vi lade till en svampbok och satte på projektorn där vi tittade på svampar, men även på insekter som vi haft fokus på den senaste tiden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar