Välkommen till Solstenens förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en enhet med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av. I och med att vi är en stor enhet med en mångfacetterad verksamhet kan vi förverkliga och utveckla forskning och organisationen på ett bra sätt.

Är du nyfiken på Kungsängsenheten? Klicka på länken och titta på filmen om vår verksamhet:

onsdag 27 september 2017

Föräldramötet!

Tack för ett väldigt trevligt och givande föräldramöte!

För er som inte kunde närvara så kan vi berätta att vi gick igenom vårt tema Framtidstro och våra prioriterade utvecklingsområden Hundraspråklighet och Barnsyn/ kunskapssyn, vår likabehandlingsplan (som kommer att mailas ut till samtliga), läsningens betydelse för barnets språk, utvecklingssamtal och bloggen.
Inne på Östra 1 diskuterades temat, projektgrupper och förväntningar.
Inne på Östra 2 visade vi en film som visade vart vi kommit i temat och lite av vad vi gjort fram till nu och så diskuterade vi kring frågorna ni fick ut innan mötet.

Vi påminde om vår kompetensutvecklingsdag som vi har fred 6 okt. Förskolan är då stängd.
Vi berättade att vi har tänkt att fira Lucia tillsammans med er föräldrar 13 dec runt kl 07. Boka in!
Vi önskar få hit lite återvinningsmaterial om ni ändå tänkt kasta hemma. (Små plasbyttor, kaffekapslar, rör, äggkartonger mm).Inga kommentarer:

Skicka en kommentar