Välkommen till Solstenens förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en enhet med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av. I och med att vi är en stor enhet med en mångfacetterad verksamhet kan vi förverkliga och utveckla forskning och organisationen på ett bra sätt.

Är du nyfiken på Kungsängsenheten? Klicka på länken och titta på filmen om vår verksamhet:

tisdag 15 augusti 2017

ateljegården.

Välkomna tillbaka till en ny och spännande termin!
Vi har förändrat vår miljö på ateljegården då mycket av vårt arbete denna termin kommer att kretsa kring vatten. Ute på vår ateljegård kan man nu utforska och experimentera med vatten på olika sätt. Hälla, ösa, känna, droppa, fylla, tömma..........


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar