Välkommen till Solstenens förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en enhet med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av. I och med att vi är en stor enhet med en mångfacetterad verksamhet kan vi förverkliga och utveckla forskning och organisationen på ett bra sätt.

Är du nyfiken på Kungsängsenheten? Klicka på länken och titta på filmen om vår verksamhet:

onsdag 23 augusti 2017

Aktivitetsval på Norra 2

Förra veckan startade vi med aktivitetsval. Alla (barn och vuxna) får innan vi sätter oss i samlingen bestämma (utifrån förbestämda aktiviteter) vad de vill göra under förmiddagen. Vi delar sedan in oss i grupperna och de som vill göra samma sak har en samling tillsammans. Detta för att skapa mindre grupper i gruppen, bland annat för att alla ska ha möjlighet att delta och få talutrymme.Alla sätter sitt namn på den aktivitet en vill delta i. Tärningarna symboliserar hur många vi kan vara i varje aktivitet, här har både Alexandra och Maria valt att snickra i snicken medan Johanna har valt att leka på gården men ingen ville leta insekter. Vi tränar bland annat på att känna igen vårt eget namn, räkna antal etc. Aktiviteterna är likadana hela veckan, så har en valt en sak ena dagen kan en testa på nått annat den andra eller göra samma sak igen. 

Denna vecka har vi fått välja mellan två saker, fixa i trädgårdslandet eller vara med och skapa vårat skogsrum (rummet innanför stora lekrummet). Vi valde att starta med bara två val denna vecka för att de nya barnen på Norra 2 ska förstå principen, tanken är att vi senare kommer att göra fler och därmed mindre grupper. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar