Välkommen till Solstenens förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en enhet med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av. I och med att vi är en stor enhet med en mångfacetterad verksamhet kan vi förverkliga och utveckla forskning och organisationen på ett bra sätt.

Är du nyfiken på Kungsängsenheten? Klicka på länken och titta på filmen om vår verksamhet:

torsdag 27 april 2017

En dag med reflektion-Norra 2

Idag har vi stannat upp lite i vår verksamhet och funderat tillsammans med barnen. Vart är vi i våra projekt? Vad behöver vi färdigställa?  Vad fungerar bra i vår miljö? Vad behöver vi ändra? Det resulterade i några förändringar på vår avdelning.
Vi såg över våra legoregler, då barnen sett lite olika på vad som gäller vid legot, och bestämde tillsammans vilka regler vi vill ha. De satte vi sedan upp vid legot så alla kan påminna sig själva.
Barnen skapade också en spara låda till legot där man får spara 1 bygge.
De barn som haft sina Pokémon jakter fick färdigställa dokumentation av den genom att skriva en text, sätta upp sin karta och välja vilka bilder de vill ha med.
Många barn har haft sina jakter vilket gör att dokumentationen har utökats och vår vägg blev för liten. Vi valde att flytta dokumentationen till ett annat rum där alla får plats. Blev ett stort projekt att flytta och byta plats, men resultatet blev nöjda barn. 
I samma rum satte vi upp de pokebollar som är klara i taket. 
Kom gärna in och titta! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar