Välkommen till Solstenens förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en enhet med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av. I och med att vi är en stor enhet med en mångfacetterad verksamhet kan vi förverkliga och utveckla forskning och organisationen på ett bra sätt.

Är du nyfiken på Kungsängsenheten? Klicka på länken och titta på filmen om vår verksamhet:

onsdag 8 mars 2017

Språkprojekt

Igår arbetade några av barnen med språkprojekt. Vi har läst och haft boksamtal om boken Guji Guji. Vi har samtalat om innehållet, studerat bilderna och vi har letat efter svåra ord i texten. Efter samtalet fick barnen välja ut en bild som de tyckte om och sedan försöka att rita av den.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar