Välkommen till Solstenens förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en enhet med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av. I och med att vi är en stor enhet med en mångfacetterad verksamhet kan vi förverkliga och utveckla forskning och organisationen på ett bra sätt.

Är du nyfiken på Kungsängsenheten? Klicka på länken och titta på filmen om vår verksamhet:

tisdag 28 mars 2017

Rörelse och balans

    
    Lite nytt och rolig material som man kan balansera på. Barnen får träna på sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning. De får även chans till att samspela med varandra och vänta på sin tur.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar