Välkommen till Solstenens förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en enhet med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av. I och med att vi är en stor enhet med en mångfacetterad verksamhet kan vi förverkliga och utveckla forskning och organisationen på ett bra sätt.

Är du nyfiken på Kungsängsenheten? Klicka på länken och titta på filmen om vår verksamhet:

onsdag 15 mars 2017

Barnens olika möten som blir till lek och skapande

Ofta sjunger barnen när de leker. Enligt forskningen är spontansången viktig i barns aktiviteter och får barn att känns tillhörighet och kontakt med sin omgivning. Det kan också förklaras som att barnen vill använda flera sinnen för att få en totalupplevelse.

Vi märker att vår barngrupp uppskattar när vi sjunger, dansar, använder olika instrument och spelar gitarr. Vi ser att det händer något med barnen som ger glädje och lust. Tillsammans kan vi skratta, röra oss och bygga en känsla av tillhörighet. Men så hör vi också musiken i barnens lek, vilket känns väldigt kul. Enligt forskningen kommer spontansången och går, vilket leder till att den inte varar så långa stunder. Spontansången underlättar kommunikationen för språkutvecklingen. Sången är därför ett sätt för barn att nå varandra men också ett sätt för pedagogen att nå alla barn. 
Igår var vi ute på gården:Barnen börjar leka att de är djur. "Jag är en gris" "vi är grisar". De plockar upp saker från marken och leker att det är mat. 

Därefter kommer sången i kombination med leken. Pedagogen fångar barnen med att börja sjunga. 

"Nu ska vi klappa, klappa, klappa". 

Barnen sjunger med och gör rörelserna samtidigt. De kommer på nya saker att sjunga. "Nu ska vi snurra snurra snurra" eller nu ska vi dansa dansa dansa" 
Nu ska vi kramas, kramas, kramas" vågar vi krama varandra, frågar pedagogen? 

Här är ett exempel på hur musiken bygger gemenskap och empati. 
Leken står i centrum, men sången spelar ändå en viktig roll som emotionell energikälla som ger utlopp för spontanitet. 

"Varje specifikt möte varthelst det sker utgör grunden till det individuella livslånga lärandet"
I barnens möte ovan, sker det innanför ett trä staket. Härligt, fascinerande och meningsfullt. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar