Välkommen till Solstenens förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en enhet med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av. I och med att vi är en stor enhet med en mångfacetterad verksamhet kan vi förverkliga och utveckla forskning och organisationen på ett bra sätt.

Är du nyfiken på Kungsängsenheten? Klicka på länken och titta på filmen om vår verksamhet:

fredag 3 februari 2017

Vi utvecklar språket på varierande sätt

Vi samtalar,reflekterar, läser mängder av böcker tillsammans och sjunger. Ibland är det viktigt att höra en saga på olika sätt.. Därför valde vi att plocka fram en sagolåda med artefakterna till bockarna bruse. 

Först så läste vi sagan som den är och därefter sjöng vi den istället. Barnen hjälpte till att att berätta. Mycket genom att pedagogen vägleder med frågor.. vad svara trollet då? Vad svara bocken då?
Barnen visade stort intresse och det var viktigt att själv få känna och hålla artefakterna. 
Barnen fick därför själva berätta om bockarna bruse eller göra en annan handling. Pedagoger och barn på Västra 2 önskar alla en härlig helg, så ses vi på måndag!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar