Välkommen till Solstenens förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en enhet med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av. I och med att vi är en stor enhet med en mångfacetterad verksamhet kan vi förverkliga och utveckla forskning och organisationen på ett bra sätt.

Är du nyfiken på Kungsängsenheten? Klicka på länken och titta på filmen om vår verksamhet:

torsdag 16 februari 2017

Hur kan vi arbeta med naturvetenskap?

Förra veckan började de yngre barnen att rulla bollar ner från våra långa kuddar, när vi ställde de upp mot väggen. Här användes olika tekniker och grep av barnen, för att kunna hålla och släppa den.

Det handlar inte om att vi som pedagoger ska tro att barnen ska kunna ta in och förstå ordet "friktion" eller andra begrepp som kan relateras till lutande plan. Det handlar mer om att barnen ska skapa ett intresse för att undersöka, få prova och bli bekanta med problemlösning. Om barnen istället får uppleva naturvetenskapen kan det vara lättare att få en mer utvecklad förståelse senare (Thulin,2010)
Dock är vi noga med att bekräfta barnens handlingar - "oj, rullar du bollen" "vad snabbt bollen rullar" 
Eftersom vi arbetar efter att följa barnens intresse försökte vi göra fler mötesplatser med lutningar. 

Våra bilar på avdelningen upplever vi är en stor trygghet och glädje för många barn. Vi provade att lägga fram en bräda, vilket gav stor glädje. Barnen tog eget intiativ att rulla ner bilarna. Barnet på bilden använde sig av en bil i taget. När barnet hade släppt ner bilen tränades grovmotoriken, tack vare att barnet behövde ta sig ner från bordet, hämta bilen och sen klättra upp igen. Tänk vad många lärmoment en sådan här situation kan innehålla. Barnet upprepade handlingen flera gånger om! 

När vi var ute idag, valde vi att erbjuda liknande material för att se om barnen lockades av denna aktivitet även ute. Vi hämtade våra rör som ligger i förrådet. 
Inte alla barn valde att prova, utan det fanns andra saker på gården som lockade till lust. 
Barnen som provade rören använde sig av olika bilar och bollar. 
Det viktigaste med att vara ute på gården är inte att utforska det vi väljer att erbjuda, utan det viktigaste är att barnen får känna sig fria att leka och göra vad de vill i miljön. 

Ett barn pekade och gick direkt till gungorna. Några gick till sandlådan och två gick iväg tillsammans utan att egentligen prata med varandra först. Att upptäcka två barn som väljer att sätta sig brevid varandra gör en väldigt nyfiken på vad som kommer att hända eller inte hända. Det är nu, det är så häftigt att som pedagog få vara medforskande i situationen. 
Det som hände var att det ena barnet började plocka upp små stenar och lägga på gräset. Det andra barnet valde att göra likadant. Utan att säga något till varandra satt de där en längre stund och turades om att lägga upp sten på gräset. En enkel historia, men med fint innehåll. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar