Välkommen till Solstenens förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en enhet med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av. I och med att vi är en stor enhet med en mångfacetterad verksamhet kan vi förverkliga och utveckla forskning och organisationen på ett bra sätt.

Är du nyfiken på Kungsängsenheten? Klicka på länken och titta på filmen om vår verksamhet:

onsdag 22 februari 2017

Det brinner, det brinner!!

Idag har barnen lekt brandmän både på förmiddagen och eftermiddagen. Här är ett bra exempel på hur vi kan använda projektorn för att förstärka barnens upplevelser i leken. Dessutom är miljön uppbyggd av pedagoger som har använt fantasin. För det är ju faktiskt så, vi måste också våga se möjligheter med miljön och fantisera om hur olika material kan användas, för att kunna skapa nya mötesplatser. 

Här har det byggts ihop en brandbil med hjälp av vår sagotrappa och pallar. Barnen använde det genom att hoppa i och köra och sedan hoppa ur den igen för att släcka en brand. Genom barnens lek har vi kunnat prata om livsviktiga saker, exempelvis repeterat vilket nummer man måste ringa om det brinner. 

Projektorn visar en film om hur brandmännen arbetar. I leken kunde vi se att detta klippet fick betydelse. Barnen var intresserade av filmen och tog in den i leken!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar