Välkommen till Solstenens förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en enhet med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av. I och med att vi är en stor enhet med en mångfacetterad verksamhet kan vi förverkliga och utveckla forskning och organisationen på ett bra sätt.

Är du nyfiken på Kungsängsenheten? Klicka på länken och titta på filmen om vår verksamhet:

fredag 20 januari 2017

Västra 1 undersöker hur långt 12 meter är...

Mäta är en matematisk aktivitet som är spännande att utforska och idag när vi läste boken "Här kommer bussen så fastnade barnens nyfikenhet på det här uppslaget...
Vi arbetade efter barnens nyfikenhetsfråga "hur långt är 12 meter?" Barnen fick komma fram till sin egen hypotes och trodde att den var lika lång som vår blå matta eller kanske lika långt som vårt lekrum. Vi fick fundera en stund på hur vi kunde ta reda på det och barnen som använt måttband i skogen kom på att vi kan ta fram det och mäta. 
När vi undersökte måttbandet kom vi fram till att vi skulle mäta upp något som var 1 meter och använda det att mäta med. Barnen hämtade en kudde som vi mätte men fick lägga till ytterligare en innan summan blev 1 meter. 
Nu funderade vi en stund på var vi skulle börja mäta och bestämde att vi startar vid dörren i ateljén, nu hade barnen resonerat sig fram till att vi skulle flytta kuddarna 12 gånger efter varandra.
Oj, det var inte helt lätt då det var två kuddar som skulle flyttas och samtidigt räkna. 
Hur väl stämde barnens hypotes med resultatet? Barnen blev väldigt förvånade när vi kom ända in till bänken i läsrummet när det var 12 meter, wow...
Tänk att bussen är så lång!! Det här väckte barnens nyfikenhet och nu vill vi fortsätta att undersöka hur stor bussen är.
Mäta handlar mycket om att göra jämförelser dvs likheter, skillnader och storlek och vi vill fortsätta och utmana barnen i mötet med dessa matematiska begrepp. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar