Välkommen till Solstenens förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en enhet med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av. I och med att vi är en stor enhet med en mångfacetterad verksamhet kan vi förverkliga och utveckla forskning och organisationen på ett bra sätt.

Är du nyfiken på Kungsängsenheten? Klicka på länken och titta på filmen om vår verksamhet:

fredag 27 januari 2017

Projekt på Norra 2

ÖDe första veckorna vi kom tillbaka efter julledigheten observerade vi barngruppen. Vi lyssnade, filmade och fotade vad de gjorde och vad de pratade om. Ett av ämnena som återkom hos många av barnen var Pokémon. Vi har valt att ta till vara på det här intresset och göra det till vårt eget. Utifrån förskolans styrdokument ska vi uppmuntra barns nyfikenhet och intressen samt utveckla barns egna kulturskapande. 

Arbetet med Pokémon kan ta oss var som helst. Sortering och kategorisering i matematik, skapande i ateljén, bygg och konstruktion i snicken, Pokémon-lek i den fria leken, experiment inom de fyra elementen (som finns representerade i Pokémon). 


Några tankar barnen kom med vid vår första brainstorm:
"Jag har Pokémon GO hemma. Man fångar de så här med bollar (visar genom att skjuta iväg med fingret i luften), och så fångas dem. Ibland smiter dem."

"En del kan flyga, så här! (Flaxar med armarna)"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar