Välkommen till Solstenens förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en enhet med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av. I och med att vi är en stor enhet med en mångfacetterad verksamhet kan vi förverkliga och utveckla forskning och organisationen på ett bra sätt.

Är du nyfiken på Kungsängsenheten? Klicka på länken och titta på filmen om vår verksamhet:

fredag 27 januari 2017

Mätning på Västra 1

Denna vecka har vi fortsatt uppmuntra barnens nyfikenhet i att mäta. 
Vi har pratat om bussen som är 12 m lång och bestämde att mäta upp bussen än en gång i vår korridor. Barnen var nyfikna och hade mycket tålamod:) När vi var färdiga blev det busslek.
Vi har även kollat hur "vår" lokalbuss ser ut, vilka färger och modell mm... Spännande att "vår" buss hade ett dragspel i mitten. Hur fungerar det och hur många hjul har en sån buss? Frågor som väcker fortsatt undersökande. 
Nästa vecka ska vi utforska våra olika mätverktyg eller "mätargrejer" som barnen säger.
Vi ska också undersöka hur många centimeter en meter är????

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar