Välkommen till Solstenens förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en enhet med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av. I och med att vi är en stor enhet med en mångfacetterad verksamhet kan vi förverkliga och utveckla forskning och organisationen på ett bra sätt.

Är du nyfiken på Kungsängsenheten? Klicka på länken och titta på filmen om vår verksamhet:

tisdag 31 januari 2017

Händernas kontakt med materialet

Hej!

Vi fortsätter att låta barnen upptäcka med hela kroppen oavsett ålder i barngruppen. Vi ser inte resultatet i skapandet som det viktigaste, utan värdet ligger i processen. Vi upptäcker tillsammans och det finns inget som är "rätt". Barn tänker, handlar och känner olika. 


Skapandet ska vara undersökande med hjälp av att prova material, tekniker, se och samtala om bilder. Det krävs mod för att våga skapa något som barn, utöver det behöver barn pedagoger omkring sig som ger dem det modet (Bendroth Karlsson, 1998). Vi försöker på alla sätt vi bara kan att uppmuntra barnen till att våga utforska och prova saker, men vi är noga med att ingen ska tvingas till något man inte vill. Det är viktigt att vi är lyhörda för vad barnen uttrycker. 

Målningen har varit en aktivitet som gett våra barn stor glädje. Vi målar oftast på papper men väldigt ofta på händer och kropp också. Att måla på händer och kroppsdelar är något som kommer ifrån barnen själva. Sedan är det vi som pedagoger som kan påverka hur vi möter barnens intiativ. 
Eftersom vårt uppdrag säger att vi ska sträva efter att lyssna på barnens tankar och intressen, så har det alltid varit självklart för oss att uppmuntra barnens önskan om hur de vill måla/uttrycka sig. 

Om barnen själva får använda verktygen fritt efter sina egna kunskaper är varje aktivitet ett inlärningstillfälle för barnen. Barnets upplevelser av materialet, den sensuella känslan av händernas kontakt med materialet har störst betydelse (Granberg, 2001). 

Vi erbjuder ofta material antingen som barnen är bekanta med eller också obekanta, just för att undersöka hur barnen utforskar olika material. 
Idag gjorde vi lera. 
En del barn provade kaveln. En del barn valde att baka ut degen med händerna. Någon gjorde mönster och andra gjorde fiskar. 

Vi har även målat med yoghurt. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar