Välkommen till Solstenens förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en enhet med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av. I och med att vi är en stor enhet med en mångfacetterad verksamhet kan vi förverkliga och utveckla forskning och organisationen på ett bra sätt.

Är du nyfiken på Kungsängsenheten? Klicka på länken och titta på filmen om vår verksamhet:

torsdag 19 januari 2017

Att skapa med hela kroppen

Vi fortsätter att dela upp gruppen en stund innan lunch, för att kunna utmana och möta barnen där de befinner sig i lärandet. För att vi som pedagoger ska kunna vara lika delaktiga i barnens utveckling och lärande roterar vi som pedagoger runt i grupperna. Detta känns jätte spännande och som en bra metod för att även vi som pedagoger ska utveckla oss och våga ta ett steg framåt. 

Innan jul visade de yngre barnen ett stort intresse för tittut - leken. Hur skulle vi kunna utveckla detta vidare och måste man det? Kanske är det just det de visar intresse för, som är det allra viktigaste! 
För de yngsta handlar det mycket om att få uppleva och möta nya saker för att skaffa sig erfarenheter, för att det sedan ska leda till nya kunskaper. Därför har vi utgått från att arbeta utifrån våra sinnen - hörsel, känsel, och synen. 

Vi har fokuserat på att erbjuda barnen nya naterial för att se hur de kommunicerar med materialet. 
Vi har bland annat använt ett stort, rött skynke som vi använt på olika sätt. Barnen har fått känna på spaghetti som vi sedan lade på golvet. Vad händer när man får dyka ner i ett hav med spaghetti och använda hela kroppen? Idag har vi känt på lera.... 
Vi upplevde att skynket, som blev tittut lek, fångade barnen väldigt mycket. Även flera barn var med och lekte, kanske för att det var en lek/situation som var bekant? Något de kände igen.. 
Leran och spaghettin upplevde vi för vissa att det var en skräck blandad förtjusning och för andra var det spännande att få klämma och känna.  Tänk så olika det kan vara och det bästa är att ingen reaktion är varken fel eller rätt. Barn är olika, upplever olika och gör olika! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar