Välkommen till Solstenens förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en enhet med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av. I och med att vi är en stor enhet med en mångfacetterad verksamhet kan vi förverkliga och utveckla forskning och organisationen på ett bra sätt.

Är du nyfiken på Kungsängsenheten? Klicka på länken och titta på filmen om vår verksamhet:

onsdag 23 november 2016

Vi är konstnärer

Hallå! 

Under en längre tid har våra barn visat ett stort intresse för att måla fritt och helst på kroppens olika delar. När vi reflekterar över skapandet i arbetslaget har vi som ambition att ge barnen alla möjligheter till att känna sig fria med penseln. Detta innebär att vi inte vill säga "nej, måla inte där, måla på pappret". Det är viktigt att barnen får uttrycka sig på ett sätt som känns bra för dem. 
Oftast berättar barnen vad de har målat, vilket är jätte roligt att få ta del av. Dock är det också viktigt att skapandet ska kännas befriande för barn. Ibland behöver det barnen skapar eller målar inte vara något som behöver föreställa något särskilt. Målning handlar ju lika mycket om teknik och känsla. 

Idag ville vi skapa ett tillfälle för barnen där de kunde röra sig fritt med penseln och på stora ytor. Vi lade ut papper över nästan hela ateljé golvet och fyllde med Babblarnas färger. Barnen fick ta av sig sina kläder och sen var de ivriga att börja måla. 

Vi upplevde att barnen var väldigt glada och att de kände av den tillåtande miljön. Som pedagog är det otroligt givande att få ta del av ett sådant tillfälle då barnens kreativitet är i fokus, man vet inte vilka samtal som kommer upp eller på vilket sätt de vill utrycka sig via målningen. Det är det som gör våra dagar med barnen så himla spännande. Vi vet aldrig på förhand vilka samtal eller vilka situationer vi får vara med om. 

Det härliga är,att det fanns olika uttryck hos barnen.
Några av barnen upptäckte deras egna fötter på pappret. "Titta mina fötter" "jag ska måla min fot"

Vems fötter? 

Några barn la mycket tid och fokus på att måla sina fötter. Hur härligt är inte det? Att göra precis vad man känner för utan att någon säger stopp eller nej... 

Någon hoppade på hela pappret... Någon sprang.. Någon målade sina händer och tryckte mot pappret... Någon började dansa.. Och då kändes det helt magiskt!
"Vi dansar... Titta.. Vi dansar" 
Föreställ er flera barn som snurrar och dansar på ett papper fullt med färg...barnen skrattade och sjöng så högt att Västra 1 (grann avdelningen) hörde oss!! 
När barnen ville ha mer färg använde de sig av babblarna... "Jag vill ha Bobbos färg, jag vill ha daddas färg". Varje gång ett barn frågade efter en ny färg ställde vi en motfråga, det vill säga, vilken färg har bobbo eller dadda? Detta eftersom vi vill befästa själva färgen. Här märker vi att många barn kan säga rätt färg när vi frågar, vilket känns som en härlig utveckling! 
I denna stund kom inte bara den skapande förmågan fram utan även den sociala. Barnen tittar på varandra och skrattar, visar varandras händer, härmar varandra, förhandlar om färgen m.m. 

K r e A t i v i t e t - att vara precis som man är och att uttrycka precis det man känner för stunden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar